خدا جان به بزرگی ات ایمان دارم

سلام و امیدوارم خوب و سرحال باشید هوا بری هست و نم بارونی  میاد منم خوب نبستم با سر درد و استرس بیدار شدم دارو خوردم    تا اثر کنه زمان میله . ژلوفن نداارم برای سر دردم بخورم  منتظرم کمی روز بالا بیاد برم   داروخانه نزدیک خونه بخرم .

سلامتی نعمت بزرگی هست .

برام مشکلی پیش امده می خوام ازتون که برای ارامشم و حل شدن اون مشکل دعا کنید .

که این هم به خیر بگذره من مشکل رو به خدا واگذار کردم چون تا حدودی از دست من خارج  هست  . امیدورام خدا خودش  مراقب باشه و کاری برای اون بکنه  .

یک کمی هم تهوع دارم دیشب دیر وقت برای پسرم غذا گرم کردم خودم هم خوردم گویا بخاطر همون هست . خیلی  هم خوب نخوابیدم و در کل دیدزو روز زیاد خوبی نبود   اما یاز هم ازخدا تشکر میکنم .  امیدوارم این شرایط جدید پیش امده و خودش برام حل و فصل کنه البته  با دعاهای شما برای من .برم کمی دیگه بخوابم    تو سرم غوغاست .  

اول صبحه اما چنان ذهنم خسته و سرم گبج میره و کتفم درد میکنه  گویا سالها بدون استراحت دویده ام . باید برم دکتر    چند  ماهی میشه نرفتم و گویا داروها دیگه برای من کافی نیستن   .

/ 0 نظر / 16 بازدید