واگویه های امشب

شستشوی لباس ها به اتمام رسیده و نرم کننده خوشیو و خوشرنگی بهش اضافه کردم تا برنامه ش نمام بشه و من برای پهن کردنش برم می نویسم و باز بر می گردم .

با دختر حرف زدیم و دختر    رفته راه دور و مهربون شده .    من و پسر کوچیکه خونه هستیم و همین لودن اون کافیه تا مادرم مهربونم خیالش راحت باشه .

تقریبا    نیمی  از بها گذشته و به شک  الهی از برنامه هام عقب نیستم . به قداری با خودم دارم که تا کاری رو تمام و کمال به پایان نرسونم نه به کسی بگم نه در موردش بنویسم .

الان شدیدا هوش کردم دراز بکشم و یکی صوتم رو پاکسازی کنه و سلولهای پوست صورتم تنفس کنند . شدنی هست ایا ؟

بر   میگردم و باز می نویسم

لباس ها رو روی بند انداختم و فضای خونه خوشبو شده و من حظ وافر می برم از   دیدن لباس های تمیز و خوشبو... همین ها خوشیختی های کوچیکه که خوشحالم میکنه.

پسرم مشغول    حرف زدنه و دل پری داره از حرفهای بعضی اطرافیان     که به قول خودش فاز منفی بهش میدند .  پسر بزدگه و یکی دوبار به دلایلی سرزنش کردم و دیکه از خرف زدن با من طفره میه و این ناراحتم کرده و قدره بک کم خودم رو جمع  کنم و دور و برش نباشم . فکر نمیکردم تا این حد   بعد از چند سال اونور زندگی کردن همچین فازی بگیره و دیگه یاد نداشته  باشه که مادری هم اینجا داره .

به دلایلی  نمیتونم بهش سر بزنم   و الان اگر هم شرایطش رو داشتم دلم نمیخواست برم . چون این کم محلی و طفره رفتن از حرف زدن ناراحتم کرده . گووویا دارم تبدیل به مادرشوهر بالفعل میشم .

فرادی که با اونها در تعامل هشتم     خیلی هاشون بهم در مورد کارهایی    که میکنم فاز منفی میدن و درس عبرت شده برام که کمی فاصله بگیرم  و    حرف رو بپیچونم     تا از  زبونم حرف نکشن و بعد بهم بگن این کارت      یا اون کارت درست نبوده   در حالیکه مدتها با احساسات و عقلم کلنجار رفتم      تا تصمیم نهایی رو در مورد کاری  گرفتم .

امروز از خیاطم سفارشاتم رو تحویل گرفتم دستهاش معجججزه کردند و چیزهای زیبایی خلق    کرده   که هم کاربردیه هم چشم رو نوازش     میکنه  . هنوزم پیشش خیاطی دارم که انشالله بزودی اونها رو هم تحویل میگیم و حسابم رو میبندم    برای   فعلا .

پنجه رو باز  کردم باد خنکی   میاد تو و این از خصوصیت کویرهست  که شبهای خنک و روزهای  گرمی   داره .

بیایید برای سلمتی   و ارامش  همدیگه دعا کنیم .  دعا در حق     دیگران مسنجاب مبشه .

/ 0 نظر / 16 بازدید